Instytut Technologii Mechanicznej Nr telefonu
prof. Berczyński 42-61, 4-889-035, 45-51Dziekanat
prof. Biedunkiewicz 41-06, 488-03-39, 45-51(Dziekanat)
mgr Bieńkowski 41-37
dr Bodnar 45-24
mgr Kuligowski 42-54
dr Chmielewski 43-77
mgr ChodŸko 48-81
dr Cieloszyk 42-58
dr Fabisiak 43-77
Hartownia 46-45
prof. Honczarenko 44-78
prof. Iglantowicz 45.06
dr Jardzioch 49-89
dr Jastrzębski 41-06, 488-03-39
mgr Kaczmarek 4-330-284
dr Koralewski 44-14
dr Królikowski 43-47
mgr Kwaczyński 43-84
mgr Lachowicz 48-80, 44-12
Lewandowski 49-57
dr Mackiewicz 41-04 
dr Maćkowiak 44-12, 40-68
dr Makówka 46-81
Malińska 44-12, 40-68
prof. Marchelek 49-50, 433-07-40
dr Mielczarek 40-28
inż. Modzelewski 49-57
prof. Olszak 41-30
dr Pajor 40-61
mgr Pawlukowicz 49-89
dr Pietrusewicz 46-81
dr Powałka 48-81
Pracownia Mechaniczna 48-68; 4-335-221, fax. 4-335-221
Sekretariat ITM 42-66;
dr Skrodzewicz 42-02, 433-54-45
dr Sobkowiak 45.06
prof. Szwabowski   45-06 
prof. Szwengier 42-66
inż. Tyszka 44-12, 40-68
dr Wilk 49-30
dr Zasada 43-77
mgr Ziębakowski 48-80, 44-12
prof. Żmijewski 49-55
mgr Żuchowska 44-12, 40-68
  Jednostki organizacyjne  
JM Rektor 40-15, 4-346-751, fax. 4-33-43-20
Prorektor ds. Nauki - prof. dr hab.inż. Walerian Arabczyk 4621, fax. 4343347
Pani Walczak 41-96
Prorektor ds. Nauczania - prof. dr hab. Andrzej Brykalski 47-17
  Undro 43-39
Prorektor ds. Organizacji- prof.dr hab. inż. Ryszard Coufal 48-71
Dyrektor Administracyjny mgr inż.. Franciszek Kamola 41-20, 4-347-326
Z-ca mgr K. Neumann 40-46
Kancelaria Główna 41-22
  Dział Kadr - kierownik 41-42
Dział Kadr - nauczycieli 45-23
Dział Kadr - prac. N-t 42-37
Kwesor -  mgr Irena Kaczmarek 40-27
Z-ca kwestora mgr Danuta Stawna 49-17
  Z-ca kwestora mgr Edward Zawacki 40-21
Dział Wynagrodzeń 43-86
Dział Wydawnictw -  Grażyna Ułaniak 47-60
Dział Patentowy 43-57
Dział BHP-mgr inż. Ewa Jabłońska 40-47
  Dział Ekonomiczny 44-93
Ajencja PKO 49-65
Dział Socjalny 44-04, 43-05
Kasa PS 41-28
Dziekanat WM 45-51, 45-50, 4845-717, fax. 4345-995
  Biblioteka WM 42-97
IIM 4779
prof. Grudziński 42-57, fax. 488944
prof. Witek 46-58
prof. Nowak 42-72
  Seyk, 4082
Portiernia WM 41-91
Intendent p. Owczarek 48-83
ERKOM 46-00